Żwir, piach, ziemia

- Oferujemy: -

- kruszywa płukane 2-8, 8-16, 16-32
- piasek 0,2 – 0,4
- piasek pytlak
- pospółka ( żwir)
- pospółka drogowa
i inne do utwardzenia terenu.

Piasek płukany 0-2

Piasek płukany 2-8

Żwir 0-4

Żwir 8-16

Pospółka drogowa

Pospółka drogowa