Materiały sypkie

- Sprzedaż i transport materiałów sypkich -

Nasza firma zajmuję się sprzedażą cementu luzem i mączek wapiennych do produkcji mas bitumicznych. W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje cementu:
- CM I 52,5 R Luz
- CM I 42,5 R Luz
- CM II B-M SV 32,5
- CM III 32,5 H-LJ/HSR/ Na Luz
- CM II B-V 32,5 R Luz
- CM II B-M 32,5 N Luz
Produkowane przez cementownie LAFARGE, DYCKERHOFF, CEMEX.

Świadczymy także transport popiołów z elektrowni „ENERGA” S.A. Ostrołęka.